სოფლის პროგრამის ფარგლებში საკრებულოს წევრები მოსახლეობას ხვდებიან

სოფლის პროგრამის ფარგლებში საკრებულოს წევრები მოსახლეობას ხვდებიან