სოფელ წინსვლასა და ჩელტაში გზების და ფერდსამაგრების მოწყობა

სოფელ წინსვლასა და ჩელტაში გზების და ფერდსამაგრების მოწყობა

სოფელ წინსვლასა და ჩელტაში რამოდენიმე მონაკვეთზე შიდა სასოფლო გზების მოწყობა და ფერდსამაგრი სამუშაოები დასრულდა. აღნიშნული ღონისძიებებისათვის სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 242 779 ლარს. სამუშაოებს აწარმოებდა შპს "დაჩი".