სოფელ კიბეში წყლის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის მოწყობა

სოფელ კიბეში წყლის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის მოწყობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიბეში წყლის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის მოწყობა დასასრულ ფაზაშია. აღნიშნული პროექტის სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 68 459 ლარს. ობიექტზე სამუშაოებს აწარმოებს შპს "სტანდარტ ჯგუფი". პროექტი დასრულდება მიმდინარე თვის ბოლოს.