საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობა

საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიადში ქუჩა №17 მდებარე საცხოვრებელი სახლი №7 სახურავის მოწყობა დასრულდა. პროექტისთვის მუნიციპალიტეტმა 28 969,83 ლარი გამოყო.

ასევე დასრულებულია სოფელ ჭარნალში ქუჩა №2 მდებარე №5 და №7 სახლების სახურავების მოწყოპბის სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოებისთვის მუნიციპალიტეტმა 27 620, 74 ლარი დახარჯა.