სამუშაო შეხვედრა სტუდენტთა წახალისების პროგრამის ფარგლებში

სამუშაო შეხვედრა სტუდენტთა წახალისების პროგრამის ფარგლებში

დღეს, ხელვაჩაურის მერიაში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა სტუდენტთა წახალისების პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც მერის მოადგილე კახაბერ ფუტკარაძე გაუძღვა. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა, 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგები ამ დროისთვის უკვე ცნობილია. წახალისების პროგრამის ფარგლებში, სულ 37 სტუდენტის განცხადება იქნა წარდგენილი. ისინი სრულიად აკმაყოფილებენ პროგრამის მოთხოვნებს. თითოეულ მათგანზე გაიცემა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 500 ლარის ოდენობით.