მერიის თანამშრომლებისათვის სივრცითი მოწყობის თემაზე კლასტერული ტრენინგი ჩატარდა

მერიის თანამშრომლებისათვის სივრცითი მოწყობის თემაზე კლასტერული ტრენინგი ჩატარდა

დღეს, მუნიციპალიტეტის მერიაში, მერიის თანამშრომლებისათვის სივრცითი მოწყობის თემაზე კლასტერული ტრენინგი ჩატარდა. პროექტი შემუშავებულია საქართველოს მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდის მიერ საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის სივრცითი დაგეგმვის, აქტივების მართვისა და კაპიტალური საინვესტიციო გეგმების თემებზე. პროექტი 2017 წლის აპრილის თვეში დაიწყო და 2019 წლის წლის მარტამდე გაგრძელდება.