კონკურსანტთა საყურადღებოთ!

კონკურსანტთა საყურადღებოთ!

დასრულდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ პოზიციებზე გამოცხადებული კონკურსის პირველი ეტაპი - განცხადებების გადარჩევა. დანართის სახით წარმოდგენილია იმ კონკურსანტთა სია, რომლებმაც წარმატებით გადალახეს ხელვაჩაურის მუნიციპალუიტეტის მერიაში გამოცხადებული ღია კონკურსის პირველი ეტაპი და ინფორმაცია კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპების (გასაუბრება/ზეპირი დავალება) შესახებ.

დანართი