ხელვაჩაურში გზების კეთილმოწყობა გრძელდება

 ხელვაჩაურში გზების კეთილმოწყობა გრძელდება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგება გრძელდება. 
2013-2015 წლებში განხორციელდა გზების რეაბილიტაცია:ადგილობრივი ბიუჯეტით - 6,6 კმ; სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით - 90,2 კ; 2016 წლისათვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გზების რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი იქნა 1 401 355 ლარი.
2017 წელს კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საგზაო ინფრასტრუქტური გაუმჯობესებისთვის 1 160 520 ლარია გათვალისწინებული.