ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის განცხადება

2016 წლის 04-დან 09 დეკემბრის ჩათვლით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სარემონტო სამუშაოების გამო ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდებათ შემდეგ სოფლებს:
04 დეკემბერს, 10:00- დან 16:00 საათმდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდებათ სოფლებს: ახალშენი, ერგე, აჭარის წყალი, კირნათის თემი, მარადიდი, აჭარისაღმართი, ზედა და ქვედა ჩხუtუნეთი, ჩიქუნეთი, თხილნარი, ჭარნალი და მახო. ასევე 10:00 დან 18:00 საათმდე - სოფელ კაპანდიბს და სამხედრო ნაწილს სოფელ კაპანდიბში.

05 დეკემბერს 10:00 დან 18:00 საათმდე ელექტროენერგიის მიწოდება სოფელ კაპანდიბს და სამხედრო ნაწილს სოფელ კაპანდიბში.

06 დეკემბერის 10:00 დან 08 დეკემბრის 18:00 საათმდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდებათ სოფელ კაპანდიბს და სამხედრო ნაწილს სოფელ კაპანდიბში.

09 დეკემბერს 10:00 დან 18:00 საათმდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდებათ სოფლებს: ახალშენი, ერგე, აჭარის წყალი, კირნათის თემი, მარადიდი, ქედა, აჭარის აღმართი, ზედა და ქვედა ჩხუდუნეთი, ჩიქუნეთი, თხილნარი, ჭარნალი და მახო.