ხელვაჩაურის მერიაში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადდა ღია კონკურსი

ხელვაჩაურის მერიაში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადდა ღია კონკურსი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობზე გამოცხადდა ღია კონკურსი. კანონმდებლობით დადგენილი წესით ვაკანსიები გამოქვეყნდა საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (hr.gov.ge). დაინტერესებულ პირებს შემდეგი 10 კალენდარული დღის ვადაში შეუძლიათ წარმოადგინონ განაცხადი ვაკანსიაზე: იხილეთ დანართი