ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები ახალსოფლის ცენტრში

ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები ახალსოფლის ცენტრში

ახალსოფელის ცენტრში ამხანაგობა ,,მაჭახელისა’’ და ,,ბარაკის’’ კორპუსებთან არსებული ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს.
ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები ითვალისწინებს კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიის ბეტონის საფარით მოწყობას.
პროექტის განხორციელებისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 70 500 ლარია გამოყოფილი.