ღია კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპი

ღია კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპი
დღეს, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში საჯარო სამსახურში ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპი გაიმართა. კონკურსის მონაწილეებს კონკურსის შედეგები ეცნობებათ კანონმდებლობით დაგენილი წესით.