დისკუსია №4 -მედია და საზოგადოება ახალგაზრდობის ცენტრში

დისკუსია №4 -მედია და საზოგადოება ახალგაზრდობის ცენტრში

2018 წლის 23 თებერვალს ხელვაჩაურის ახალგაზრდობის ცენტრში ადგილობრივ ახალგაზრდებთან გაიმართეს შეხვედრა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევზიისა და ჟურნალ" ბათუმელების" წარმომადგენლებმა, რომლებმაც ახალგაზრდებს გააცნეს მათი მედია-საშუალებების მიზნები, ამოცანები და მუშაობის სპეციფიკა, ასევე მოისმინეს ახალგაზრდების წინაშე მდგარი პრობლემები. შეხვედრას დაესწრო ხელვაჩაურში მცხოვრები 30 ახალგაზრდა.
შეხვედრა ხორციელდებოდა "თავისუფალ ჟურნალისტთა" სახლის მიერ "სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის" პროექტის ფარგლებში.