28 თებერვალს, 12:00 საათზე, საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

28 თებერვალს, 12:00 საათზე, საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 28 თებერვალს 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი №5 28.02.2019 წ.

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა - 29
აქედან:

1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ;
1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #417875 09.10.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ ქავთარაძე - სოფ. ქვედა სამება - 107 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-16,80; 02/1-24,84 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #283228 28.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ცინცაძე - სოფ. კაპნისთავი - 2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-293,67 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #339333 03.08.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ზაქრო კახიძე - სოფ. ქვ. სამება - 62 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-21,3 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #17676 17.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ასლან დუმბაძე - სოფ. თხილნარი-940 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-26,38; 02/1-37,78 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #25616 23.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ასლან დუმბაძე - სოფ. თხილნარი-1500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-15,24 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #45146 07.02.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ციური აბაშიძე - სოფ. შარაბიძეები - 798 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #476471 16.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ შერვაშიძე - სოფ. ახალშენი - 582 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #315976 18.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნინო შერვაშიძე - სოფ. თხილნარი - 398 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #510164 14.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დათო ირემაძე - სოფ. ზანაქიძეები-2405 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #7285 05.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მურმან ქათამაძე - სოფ. თხილნარი-1495 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #117829 06.04.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ფუტკარაძე - სოფ. ახალსოფელი-1405,7 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #376418 13.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ოთარი ფუტკარაძე - სოფ. თხილნარი-684 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #86527 16.03.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ ქართველიშვილი - სოფ. ფერია-1903 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #287006 29.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ბეჯან ბოლქვაძე - სოფ. განთიადი-1400 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #186845 27.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ მიქელაძე - სოფ. ახალშენი-510 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #195209 31.05.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ მიქელაძე - სოფ. ახალშენი-765 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #431896 17.10.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ ნუმანიშვილი - სოფ. სარფი-168 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #334815 16.08.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ელგუჯა ბოლქვაძე - სოფ. ფერია-749 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #132874 21.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯუმბერ ფარტენაძე - სოფ. ზანაქიძეები-764 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #23531 24.01.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: თამარ დუმბაძე - სოფ. ახალშენი-1040 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #417095 03.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თამარ დუმბაძე - სოფ. ახალშენი-1040 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
2.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #533056 29.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: იური თურმანიძე - N9020 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #504926 11.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: შუშანა ჯაყელიძე - N7793 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #515632 18.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: სულიკო დუმბაძე - N21 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #467156 09.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ დევაძე - N857 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #449069 26.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ზინა გაბაიძე - N2858 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #465534 08.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რეზო ფუტკარაძე - N2858 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;

3.კორესპოდენციები საკუთრების უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.1. მოქ. რომან წულუკიძე მოწმობა N0508 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.2. მოქ. ზაზა ბერიძე მოწმობა N1593 გაუქმებასთან დაკავშირებით;