2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად საკრებულოს წარედგინა

2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად საკრებულოს წარედგინა

 

2018 წლის პირველადი  ბიუჯეტი    14 774 080 ლარია,  მათ შორის 6 057 999 ლარი 2018 წელს განსახორციელებელი კაპიტალური ხარჯებისთვისაა  გათვალისწინებული.

ადგილობრივი ბიუჯეტის საჯარო განხილვა უახლოეს დღეებში გაიმართება.

ბიუჯეტის პროექტის ელექტრონული ვერსია.

დანართი