2018 წლის 24 ივლისს 12:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

2018 წლის 24 ივლისს 12:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

ხვალ 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის

დღის წესრიგი N6 24.07.2018 წ.

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა-33
აქედან:

1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (შენობით) : 
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #72518 კორესპოდენცია- მოქ: ნინო გორგაძე პ/ნ 61006033934- სოფ: ჭარნალი -2982 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე და 01/2-115; 02/1-114 (დანგრეული) კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #225521 კორესპოდენცია- მოქ: გურამ ვარშანიძე პ/ნ 61006003236- სოფ: ხელვაჩაური -1599 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე და 01/1-91,16; კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
3. მოქ: ნანი კონცელიძე პ/ნ 61006033046- სოფ: ახალშენი -1022 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე და 01/2-122; კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
4. მოქ: ვახტანგ დუმბაძე პ/ნ 61006010022- სოფ: თხილნარი -2002 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე და 01/1-42; კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #32891 კორესპოდენცია- მოქ: ნუგზარ ქადაგიძე პ/ნ 61006021930 - სოფ: თხილნარი-2107 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე და 01/2-362,5; კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #128598 კორესპოდენცია- მოქ: რამაზი აბულაძე პ/ნ 61009001432 - სოფ: ჭარნალი-3195 და 01/2-26 კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
7. მოქ: თინა ფევაძე პ/ნ 61006050198 - სოფ: სალიბაური-323 და 01/1-71,1 კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #81042 კორესპოდენცია- მოქ: ბესარიონ ქამადაძე პ/ნ 65002011711 - სოფ: თხილნარი-45 და 01/2-21 კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
2.კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (მიმდებარე) :
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #495815 კორესპოდენცია- მოქ: მიხეილ ქამადაძე პ/ნ 61001020315 - სოფ: ახალშენი-2416 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #14880 კორესპოდენცია- მოქ: ნარგულ დუმბაძე პ/ნ 61006025242 - სოფ: შარაბიძეები-230 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #56636 კორესპოდენცია- მოქ: ვარდო გორგაძე პ/ნ 61006049825 - სოფ: ჭარნალი-3000 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
4. მოქ: მანანა ბაჯელიძე პ/ნ 61006007828 - სოფ: ქვედა სამება -900 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
5. მოქ: გულად კალანდაძე პ/ნ 61006029045 - სოფ: მახო-802 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #7285 კორესპოდენცია- მოქ: მურმან ქათამაძე პ/ნ 61006007113 - სოფ: თხილნარი-1495 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
7. მოქ: გია გულაბერიძე პ/ნ 61006035570 - სოფ: თხილნარი-1720 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #484267 კორესპოდენცია- მოქ: ჯამბულ ცხადაძე პ/ნ 61007007107 - სოფ: განთიადი-670 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #261285 კორესპოდენცია- მოქ: ნოდარ დუმბაძე პ/ნ 61007003633 - სოფ: განთიადი-2600 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #488216 კორესპოდენცია- მოქ: ჯუმბერ ივანაძე პ/ნ 61006010300 - სოფ: ქვედა სამება-2497 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #434482 კორესპოდენცია- მოქ: მარინა კოლოსოვსკაია პ/ნ 61007000681 - სოფ: მახინჯაური-1899 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #102931 კორესპოდენცია- მოქ: რევაზ აკვაზბა პ/ნ 61006034837 - სოფ: ჭარნალი-2600 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #384200 კორესპოდენცია- მოქ: სოლომონ თედორაძე პ/ნ 61006005466 - სოფ: ერგე-800 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #384204 კორესპოდენცია- მოქ: სოლომონ თედორაძე პ/ნ 61006005466 - სოფ: ერგე-200 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #246511 კორესპოდენცია- მოქ: თემურ ფუტკარაძე პ/ნ 61006012388 - სოფ: ჭარნალი-2100 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #200524 კორესპოდენცია- მოქ: ნაზი ცინცაძე პ/ნ 61006058462 - სოფ: თხილნარი-936 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #264277 კორესპოდენცია- მოქ: უმიან ვასაძე პ/ნ 61006030432 - სოფ: მახო-2091 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #94567 კორესპოდენცია- მოქ: თემურ ფუტკარაძე პ/ნ 61006005571 - სოფ: ჭარნალი-900 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #239498 კორესპოდენცია- მოქ: ბადრი ქოქოლაძე პ/ნ 61006022665 - სოფ: თხილნარი-362,5 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

3.კორესპოდენციები საზღვრების კორექტირებასთან დაკავშირებით:
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #189142 კორესპოდენცია- შოთა ჩხიკვაძის პ/ნ 61006063675 სახელზე გაცემული N4656 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
4.კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით:
1. მოქ: რევაზ შერვაშიძე პ/ნ 61001006161 სახელზე გაცემული N0016 და N0116 საკუთრების უფლების მოწმობების გაუქმებასთან დაკავშირებით;
2. მოქ: ზაზა ვანიძე პ/ნ 61001003120 სახელზე გაცემული N1345 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
5.სხვა კორესპოდენციების განხილვა :
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #265266 წერილი - 2018 წლის 13 ივნისის #257904 კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #278084 წერილი - 2018 წლის 12 მაისის #206646 კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #315417 წერილი - 2018 წლის 08 ივნისის #250626 კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;