2018 წლის 09 ოქტომბერს 12:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

2018 წლის 09 ოქტომბერს 12:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 9 ოქტომბერს 14:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი N9

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა - 33
აქედან:

1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (შენობით) :
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N149258 30.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მურად ბერიძე - სოფ: ჭარნალი - 2117 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-36.14 კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N149272 30.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მურად ბერიძე - სოფ: ჭარნალი - 2000 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 - 328,73 კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (მიმდებარე) :
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N324149 8.08.2017წ კორესპოდენცია- მოქ: რეზო აიოზბა - სოფ: ფერია - 2597 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N387163 20.09.2017წ კორესპოდენცია- მოქ: ვახტანგ დიასამიძე - სოფ: განახლება - 419 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N261285 4.07.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ დუმბაძე - სოფ: განთიადი - 2600 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N488216 20.11.2017წ და N288438 20.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯუმბერ ივანაძე - სოფ: ქვედა სამება - 2497 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N199236 7.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუგზარ თურმანიძე - სოფ: კაპრეშუმი - 532 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N515092 5.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რობერტ მამულაძე - სოფ: განთიადი - 1435 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N331188 14.08.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნესტან თავართქილაძე - სოფ: ახალსოფელი - 1937 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N164396 12.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გოჩა ვარშანიძე - სოფ: ერგე - 577 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N82907 19.02.2018 წ კორესპოდენცია - მოქ: თეიმურაზ დუმბაძე - სოფ: თხილნარი - 805 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N105891 2.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამ ქავთარაძე - სოფ: ერგე - 799 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N303326 კორესპოდენცია - მოქ: ვაჟა ხინკილაძის - სოფ: სინდიეთი - 2800 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 1/1-20,25 კვ.მ; 2/1-17,58 კვ.მ; 3/1-6,268 კვ.მ; 4/1-4,74 კვ.მ; 5/1-4,44 კვ.მ; 6/1-11,07 კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N56636 2.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ვარდო გორგაძე - სოფ: ჭარნალი - 2000 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N424518 12.10.2018წ და N190139 1.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ ჯიხაძე - სოფ: ახალშენი - 1394 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N375206 12.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ ჯიხაძე - სოფ: ახალშენი - 1204 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N16996 17.01.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ემზარ საფარიძე - სოფ: მახო - 1500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 1/1-9,94 კვ.მ; 2/1-16,56 კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N315566 2.08.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ ზაქარძე - სოფ: მახო - 1652 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 1/2-67,2 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
17. მოქ: გელა ბრუნჯაძე - სოფ: ორთაბათუმი - 218 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N427480 13.10.2017წ კორესპოდენცია- მოქ: გურამ გამიშიძე - სოფ: აჭარისწყალი - 162 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N236872 31.05.2018წ კორესპოდენცია- მოქ: მარინა ლასტაკანიძე - სოფ: ერგე - 2595 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N74112 13.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით ქადაგიძე - სოფ: თხილნარი - 526 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N327424 კორესპოდენცია - მოქ: დავით ქადაგიძე - სოფ: თხილნარი - 1076 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
22. მოქ; იზოლდა მალაყმაძე კორესპოდენცია - სოფ: ქვედა ჯოჭო - 2967 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
23. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N278717 06.06.2018წ კორესპოდენცია- მოქ: ნიგარ წულუკიძე - სოფ: ზაქნაქიძეები - 2498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
24. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N225521 24.05.2018წ კორესპოდენცია- მოქ: გურამ ვარშანიძე - სოფ: ხელვაჩაური - 1599 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
3. კორესპოდენციები საზღვრების კორექტირებასთან დაკავშირებით:
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N136034 22.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით ცეცხლაძის სოფ. თხილნარში მდებარე მიწის ნაკვეთის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N46538 29.01.2018წ და N218814 21.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მზია თედორაძის - სოფ: ფერიაში გაცემული N6359 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N390043 12.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ისმაილ ჟოჟაძის სახელზე სოფ. ახალშენში გაცემული N7816 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
4. მოქ: ვარდენ ფარტენაძის სახელზე სოფ. ახალშენის მეურნეობაში გაცემული N4473 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N115986 9.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გულნარა შარაშიძის სახელზე სოფ. სალიბაურში გაცემული N6866 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N115986 9.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გულნარა შარაშიძის სახელზე სოფ. სალიბაურში გაცემული N6865 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N403930 9.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნიკა ფარტენაძის სახელზე სოფ. სალიბაურში გაცემული N831 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;