კონკურსანტთა საყურადღებოდ

კონკურსანტთა საყურადღებოდ

2017 წლის 30 ივნისს 11 საათზე  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოცხადებული საჯარო მოხელეთა შესახებ  კონკურსის მესამე ეტაპი (გასაუბრება) ჩატარდება. მისამართი:  ქალაქი ბათუმი, დიდაჭარის ქუჩა № 23, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა.

გთხოვთ,  კონკურსანტებმა თან იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, პირადობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტის გარეშე პირი გასაუბრებაზე არ დაიშვება. დაგვიანებული კონკურსანტები ავტომატურად მოიხსნებიან კონკურსიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა საკონკურსო- საატესტაციო კომისია.