ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2023 წლის სოციალური დაცვის მიზნოპბრივი პროგრამები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2023 წლის ჯანდაცვის მიზნოპბრივი პროგრამები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2022 წლის სოციალური დაცვის მიზნოპბრივი პროგრამები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2022 წლის ჯანდაცვის მიზნობრივი პროგრამები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2020 წლის ჯანდაცვის მიზნობრივი პროგრამები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2020 წლის სოციალური დაცვის მიზნობრივი პროგრამები