ფრაქციები

1. ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო

ფრაქციის თავმჯდომარე დავით სამნიძე

მოადგილე ხათუნა დიასამიძე

მოადგილე თამაზ ბერიძე

ფრაქციის წევრები:

1.იოსებ ბოლქვაძე

2. ილია სირაბიძე

3.მალხაზ სალვარიძე

4.გურანდა დოლიძე

5. თამაზ ბერიძე

6.სულხან დუმბაძე

7.მინდია დიასამიძე

8.ხათუნა დიასამიძე

2.ფრაქცია „ერთიანია ნაციონალური მოძრაობა“

ფრაქციის თავმჯდომარე თეიმურაზ დუმბაძე

მოადგილე ქენან კახიძე

ფრაქციის წევრები

1. შორენა ცინცაძე

2. ქენან კახიძე

3.ფრაქცია ქართული ოცნება-კონსერვატორები

ფრაქციის თავმჯდომარე ჯემალ მუსხაჯბა

მოადგილე ნუგზარ ვანიძე

ფრაქციის წევრები:

1. ვახტანგ ლორთქიფანიძე

2.ბადრი ცინცქილაძე

3. ნუგზარ ვანიძე

4.ფრაქცია ქართული ოცნება-მრეწველები

ფრაქციის თავმჯდომარე მალხაზ ბალაძე

მოადგილე თეიმურაზ შამილაძე

ფრაქციის წევრები

1. თეიმურაზ შამილაძე

2.მინდია დიდმანიძე

5.ფრაქცია "მომავლის იმედი"

ფრაქციის თავმჯდომარე ლევან ლორთქიფანიძე

მოადგილე

მურად გორგაძე.

წევრები;

მალხაზ მხეიძე