სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამის შედეგები ცნობილია

სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამის შედეგები ცნობილია

,,მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა დაფინანსება" პროგრამის ფარგლებში, მერის მიერ შექმნილმა კომისიამ გამარჯვებული სტუდენტები გამოავლინა. იხ. დანართი

კომისიამ ჯამში 40 განცხადება განიხილა, აქედან 37-მა სტუდენტმა დააკმაყოფილა კონკურსით გათვალისწინებული მოთხოვნები. გამარჯვებული სტუდენტები მიმდინარე წლის 15 მაისამდე მიიღებენ დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა 2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის შეფასების შესაბამისად. იმ სტუდენტებს, რომლებმაც ვერ მიიღეს დაფინანსება კომისიის მიერ დასაბუთებული პასუხი გაეცემათ. გისურვებთ წარმატებებს!