სოფელ გემურაულში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სოფელ გემურაულში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სოფელ გემურაულში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სოფელ გემურაულში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სოფელ გემურაულში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სოფელ გემურაულში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო.
პროექტი ითვალისწინებს 1325 გრძ/მ გზის არმირებული ბეტონის საფარით მოწყობას. გზის მეწყერსაშიშ მონაკვეთებზე დაგეგმილია ორი ფერდსამაგრი კედლის მშენებლობა.
პროექტის ღირებულება 144 359 ლარს შეადგენს. სამუშაოები მიმდინარე თვის ბოლომდე დასრულდება.