ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

მარიკა ბერიძე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი.

ტელ: 25 93 26; მობ: 577 03 21 31; 

ელ.ფოსტა: Khelvachauri.mun@gmail.com

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

ნაირა მჟავანაძე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი.

მობ: 599 85 15 06;

ელ.ფოსტა: Khelvachauri.mun@gmail.com

პროაქტიული ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

ზაირა ჯიბლაძე

მობ: 599 85 15 07

ელ.ფოსტა:Khelvachauri.mun@gmail.com

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და პროაქტიულად გამოთხოვის სტანდარტები