სასწავლო პრაქტიკა მერიაში

სასწავლო პრაქტიკა მერიაში
სასწავლო პრაქტიკა მერიაში
სასწავლო პრაქტიკა მერიაში
სასწავლო პრაქტიკა მერიაში
სასწავლო პრაქტიკა მერიაში
წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის და საჯარო მმართველობის ფაკულტეტის მაგისტრანტებმა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს სამსახურებში სასსწავლო პრაქტიკა დაასრულეს. პრაქტიკა 2 აპრილიდან 17 მაისამდე მიმდინარეობდა, სასწავლო პროცესში ჯამში 16 მაგისტრანტი მონაწილეობდა.
აღნიშნული უნივერსიტეტის სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 2016 წლიდან სარგებლობენ.