სარეზერვო ფონდიდან დღეის მდგომარეობით ფინანსური დახმარება 658 ოჯახს გაეწია.

სარეზერვო ფონდიდან დღეის მდგომარეობით  ფინანსური დახმარება 658 ოჯახს გაეწია.
სარეზერვო ფონდიდან დღეის მდგომარეობით  ფინანსური დახმარება 658 ოჯახს გაეწია.
სარეზერვო ფონდიდან დღეის მდგომარეობით  ფინანსური დახმარება 658 ოჯახს გაეწია.
???? ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან დღეის მდგომარეობით ფინანსური დახმარება 658 ოჯახს გაეწია.
???? შეგახსენებთ, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი კომისია, რომელიც განიხილავს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების განცხადებებს, ერთჯერადად ფინანსური დახმარების მიზნით - ჯანმრთელობისა და სოციალური პრობლემების მიმართულებებით.