საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა 02 თებერვალს გაიმართება

საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა 02 თებერვალს გაიმართება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა 02 თებერვალს, 11:00 საათზე გაიმართება.
დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა: 36
1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #27701321.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ხუსეინ მხეიძე - სოფ. მახინჯაური - 149 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-70,32 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზესაკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #132723 16.04.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნანი დუმბაძე - სოფ. ერგე - 1336 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ N01/1-78,7 კვ.მ და N02/1-12,4 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #21682 21.01.2021წ კორესპოდენცია - მოქ: ლელა ცენტერაძე - სოფ. ახალისოფელი - 3220 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-45,41 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზესაკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #440119 09.11.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნანი დუმბაძე - სოფ. ზედა თხილნარი - 649 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/0-59 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #415721 28.10.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მურმან ყურშუბაძე - სოფ. ხელვაჩაური - 1848 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #153950 11.06.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: სემაეთ დუმბაძე - სოფ. ზედა თხილნარი - 2897 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #339134 23.09.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: მამუკა დოლიძე - სოფ. წინსვლა - 2897 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #18631502.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ ზოიძე - სოფ. შარაბიძეები - 790 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #29489901.09.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: იაშა მუთიძე - სოფ. მახო - 2598 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #27220319.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუგზარ ღოღობერიძე - სოფ. ხელვაჩაური - 2543 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #39458219.10.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ბესიკ ხაბაძეპ/ნ - სოფ. ხელვაჩაური - 791 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #15271903.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გელა ცინცაძე - სოფ. ხელვაჩაური - 1830 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #152719 03.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გელა ცინცაძე - სოფ. ხელვაჩაური - 1830 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #362665 03.10.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ პაპბა - სოფ. ფერია - 6232 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #428881 03.11.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: გულიკო ზანდარაძე - სოფ. ფერია - 2140 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #308195 03.09.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: სულიკო შილაძე - სოფ. ზედა ჭარნალი - 1498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2 – 15 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #520604 25.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუგზარ კოკობინაძე - სოფ. ერგე - 1335 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #520590 25.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუგზარ კოკობინაძე - სოფ. ერგე - 670 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #306446 07.09.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ დუმბაძე - სოფ. ზედა თხილნარი - 1100 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #88917 13.03.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მურმან ღლონტი - სოფ. განთიადი - 1565 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #147837 30.04.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მაია კაკაბაძე - სოფ. განახლება - 797 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.22. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #223423 22.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ კოჩალიძე - სოფ. სალიბაური - 1556 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-13,50 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.23. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #404513 22.10.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ ფაღავა - სოფ. აგარა - 964 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.24. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #502300 15.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ბაგრატ გენჯაძე - სოფ. მახო - 110 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.25. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #513552 21.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ბაგრატ გენჯაძე - სოფ. მახო - 353 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.26. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #513547 21.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ბაგრატ გენჯაძე - სოფ. მახო - 77 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
2.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #135696 29.05.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ლეილა მიქელაძე 7727 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #12062 12.01.2021წ კორესპოდენცია - მოქ: შოთა ქადაგიძე – 5229 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #81737 11.03.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან ბოლქვაძე – 7237 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #312243 09.09.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან ბოლქვაძე – 7236 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #415663 28.10.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ციური ფუტკარაძე – 0416 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #130702 22.05.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ალექსი თედორაძე – 8010 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #137616 30.05.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ ფაღავა – 6006 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #433026 05.11.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ედნარ ფუტკარაძე – 8877 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #259913 12.08.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: თამაზ ფუტკარაძე – 00467 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობაში ცვლილების დაკავშირებით;
3.1. მოქ. ვაჟა ღოღობერიძე კორესპოდენცია #2091/11 11.12.2020წ - მოწმობა N0426 გაუქმებასთან დაკავშირებით;