საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა 08 აპრილს, 11:00 საათზე გაიმართება

საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა 08 აპრილს, 11:00 საათზე გაიმართება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა 08 აპრილს, 11:00 საათზე გაიმართება.
დღის წესრიგი N 4 08.04.2021 წ.
დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა-18
1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ;
1.1 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #284208 14.08.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ედვარდ დოლიძე - სოფ. ორთაბათუმი - 1453 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-151,92 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #157371 07.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მედეა ზოიძე - სოფ: ზ. ჯოჭო - 2684 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 – 59,7 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #312295 06.09.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ხათუნა გორგილაძე - სოფ: მახინჯაური - 120 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1- 30 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #19093 18.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ წუწუნავა - სოფ: განთიადი - 685 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1- 19,3 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #441238 19.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ისმაილ ჩხაიძე - სოფ. სოფელი კაპეშუმი - 1168 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #119143 21.03.2021წ კორესპოდენცია - მოქ: ლერი კომახიძე - სოფ. სოფელი განთიადი - 204 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #119142 21.03.2021წ კორესპოდენცია - მოქ: ლერი კომახიძე - სოფ. სოფელი განთიადი - 204 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #414874 27.10.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ბიჭიკო ყურშუბაძე - სოფ. კაპანდიბი - 682 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #240382 31.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუნუ გორგილაძე - სოფ. ხეღრუ - 2122 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #119913 08.05.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: გიგა ჩახვაძე - სოფ. ფერია - 239 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #249577 28.06.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: გიორგი ცისკარიძის - სოფ. აჭარისწყალი - 694 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #75376 22.02.2021წ კორესპოდენცია - მოქ: ვიტალი ქოქოლაძე - სოფ. მახო - 1100 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #220862 20.07.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: გუგული გორგაძე - სოფ. წინსვლა - 2643 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
2.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #119108 20.03.2021წ კორესპოდენცია - მოქ: ნაზი ბოლქვაძე – N4731 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #121073 10.05.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ცეცხლაძე – N00481 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #119738 21.03.2021წ კორესპოდენცია - მოქ: ზაურ აბულაძე – N5758 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #492060 08.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: დიანა ქორიძე – N7119 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #502981 15.12.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ალექსანდრე შაშიკაძე – N10033 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;