წლიური ანგარიშები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტტის საკრებულოს წევრთა 2021-2022 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის თენგიზ ირემაძის მიერ 2021-2022 წელბში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მინდიოა დიასამიძის მიერ 2021-2022 წელბში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მალხაზ სალვარიძის მიერ 2021-2022 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვახტანგ ლორთქიფანიძის მიერ 2021-2022 წლებში გაწეული მუშაობის ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ედნარ ფუტკარაძის მიერ 2021-2022 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ელიზბარ ზოიძის მიერ 2021-2022 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გოჩა ლორთქიფანიძის მიერ 2021-2022 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გურანდა დოლიძის მიერ 2021-2022 წლებშ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გია ცისკარაძის მიერ 2021-2022 წლებში განხორციელებული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის რამაზ თავდგირიძის მიერ 2021-2022 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ხათუნა დიასამიძის მერ 2021-2022 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით სამნიძის მიერ 2021-2022 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის არჩილ მხეიძის მიერ 2021-2022 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა 2020-2021 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მინდია დიასამიძის მიერ 2020-2021 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით სამნიძის მიერ 2020-2021 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სულხან დუმბაძის მიერ 2020-2021 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ხათუნა დიასამიძის მიერ 2020-2021 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გურანდა დოლიძის მიერ 2020-2021 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ილია სირაბიძის მიერ 2020-2021 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის იოსებ ბოლქვაძის მიერ 2020-2021 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მალხაზ სალვარიძის მიერ 2020-2021 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ნადიმ ვარშანიძის მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მალხაზ სალვარიძის   მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  სულხან დუმბაძის მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის   ვახტანგ ლორთქიფანიძის მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  გურანდა დოლიძის მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ნუგზარ ვანიძის  მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ჯემალ მუსხაჯბას  მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის    მალხაზ მხეიძის მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  მინდია დიასამიძის  მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ხათუნა დიასამიძის მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის   თამაზ ბერიძის მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მურად გორგაძის მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის თეიმურაზ შამილაძის   მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ბადრი ცინცქილაძის   მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებუულოს წევრის იოსებ ბოლქვაძის მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით სამნიძის მიერ 2019-2020 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მინდია დიდმანიძის მიერ 2019-2020 წლებშ გაწეული მუშაობის შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს თავმჯდომარის ნადიმ ვარშანიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მალხაზ სალვარიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის გურანდა დოლიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის სულხან დუმბაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის ხათუნა დიასამიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის იოსებ ბოლქვაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის მინდია დიდმანიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის ბადრი ცინცქილაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის მინდია დიასამიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის დავით სამნიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის მურად გორგაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის ნუგზარ ვანიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის ჯემალ მუსხაჯბას მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის თეიმურაზ შამილაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის თამაზ ბერიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მალხაზ ბალაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ლეილა ცინცაძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა მიერ 2017-2018 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს თავმჯდომარის ნადიმ ვარშანიძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მალხაზ სალვარიძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის სულხან დუმბაძის მიერ 2017-2018 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის ხათუნა დიასამიძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის გურანდა დოლიძის მიერ2017- 2018 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის იოსებ ბოლქვაძის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის მინდია დიასამიძის მიერ-2017 - 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ წლიური ანგარიში

საკრებულოს წევრის ვახტანგ ლორთქიფანიძის მიერ 2018-2019 წლებში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ჯუმბერ ბერიძის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯუმბერ ვარდმანიძის მიერ 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვახტანგ ლორთქიფანიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის აბდი ბერიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით საფარიძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის იოსებ ბოლქვაძის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში

საკრებულოს წევრის გურამ დუმბაძის მუშაობის წლიური ანგარიში