მუნიციპალური ორგანიზაციები

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის   დირექტორი

დირექტორი: ნატო შერვაშიძე

ტელ: 577520053

ელ.ფოსტა natoshervashidze22@gmail.com

მისამართი: ხელვაჩაური, დიდაჭარის 25

ა(ა)იპი ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

დირექტორი: ფარნაოზ თედორაძე

ტელ: 577076688

ელ. ფოსტა: Xel.sasportoskola@gmail.com

მისამართი: ხელვაჩაური, დაბა ხელვაჩაური

ა(ა)იპი ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

დირექტორი: ლია გოგიტიძე

ტელ: 571450005

ელ. ფოსტა: gogitidzelika9@gmail.com

მისამართი: ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქუჩა №25

ა(ა)იპი საფეხბურთო კლუბი "მაჭახელა"

ფირექტორი: სიმონ ზაქარაძე

ტელ: 599540976

ელ. ფოსტა: klubi_machaxela@mail.ru

მისამართი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალსოფელი

ა(ა) იპი ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური

დირექტორი: ნუგზარ ძნელაძე

ტელ: 577 203 727

ელ. ფოსტა: Nugzardzneladze1966@gmail.com

მისამართი: ხელვაჩაური, დიდაჭარის №23

შპს ,,ხელვაჩაურის წყალი”

დირექტორი: პაატა ზაქარაძე

ტელ: 599315000

ელ. ფოსტა: Paatazaqaradze@gmail.com

მისამართი: ხელვაჩაური, დიდაჭარის №23

ა(ა)იპი "ხელვაჩაურის სასაფლაოები"

დირექტორი: ირაკლი კარანაძე

ტელ: 577729919

ელ. ფოსტა: ikaranadze797@gmail.com

მისამართი: ხელვაჩაური, დიდაჭარის №21

ა(ა) იპი„მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

დირექტორი: მანუჩარ მანველიძე

ტელ: 599851585

ელ. ფოსტა: manucharmanvelidze@gmail.com.

მისამართი:ხელვაჩაური, დიდაჭარის 25