მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები ოჯახებისათვის ფერდდამცავი კედლების მოწყობა გრძელდება

მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები ოჯახებისათვის ფერდდამცავი კედლების მოწყობა გრძელდება
მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები ოჯახებისათვის ფერდდამცავი კედლების მოწყობა გრძელდება
მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები ოჯახებისათვის ფერდდამცავი კედლების მოწყობა გრძელდება
მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები ოჯახებისათვის ფერდდამცავი კედლების მოწყობა გრძელდება
მუნიციპალიტეტის სოფლებში აქტიურად მიმდინარეობს მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრები ოჯახებისათვის ფერდდამცავი კედლების მოწყობის სამუშაოები.
მიმდინარე წლის იანვრის თვიდან დღემდე ჯამში 62 ერთეული ფერდსამაგრი კედლი მოეწყო, რისთვისაც 973 000 ლარი დაიხარჯა. ამ ეტაპზე, სამუშოები დამატებით 58 ლოკაციაზე მიმდინარეობს.
2021 წელს, ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 3 000 000 ლარია გათვალისწინებული.