მერიის სამსახურები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურები

1. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახურის მ/შ  - ნონა ქოქოლაძე - 599 851513

2. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

სამსახური - 

3. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - იურიდიული სამსახური

სამსახურის უფროსი- თეიმურაზ გაწერელია

ტელეფონი : 577024149, 599977111

4. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი - ტარიელ ნაკაშიძე

ტელეფონი - 599 85 14 77

5. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების და კულტურის სამსახური

სამსახურის უფროსი- ქეთევან დევაძე

ტელეფონი: 599 35 91 91

6. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

სამახურის უფროსი - მზევინარ გათენაძე

ტელეფონი: 599 851 621

7. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის უფროსი- მერაბ თურმანიძე

ტელეფონი : 599 14 10 15

8. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

სამსახურის უფროსი - თენგიზ ქიქავა

ტელეფონი - 599 85 14 47

9. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

სამსახურის უფროსი - რეზო ვარშანიძე

ტელეფონი - 599 85 14 74