მერიის სამსახურები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურები

1. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის ხელმძღვანელი - თეიმურაზ გაწერელია

ტელეფონი: 577 024149, 599 977111

2. პირველად სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე 

ნონა ქოქოლაძე - 599 851 513

3. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ქონების მართვის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

სამსახურის ხელმძღვანელი - მელანო მამულაძე

ტელეფონი: 595 00 63 97

4. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის ხელმძღვანელი - ტარიელ ნაკაშიძე

ტელეფონი - 599 85 14 77

5. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების და კულტურის სამსახური

სამსახურის ხელმძღვანელი - ქეთევან დევაძე

ტელეფონი: 599 35 91 91

6. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

სამახურის ხელმძღვანელი - მზევინარ გათენაძე

ტელეფონი: 599 851 621

7. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - შიდა აუდიტის სამსახური

სამსახურის ხელმძღვანელი - მერაბ თურმანიძე

ტელეფონი : 599 14 10 15

8. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

სამსახურის ხელმძღვანელი - მანუჩარ ჯიხაძე

ტელეფონი - 599 85 14 52

9. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

სამსახურის ხელმძღვანელი - რეზო ვარშანიძე

ტელეფონი - 599 85 14 74

10. პირველადი სტრუქტურული ერთეული - შესყიდვების სამსახური