მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2023 წლის 31 იანვრის სხდომი ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2022 წლის 28 დეკემბრის სხდომი ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2022 წლის 17 ნოემბრის სხდომი ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2022 წლის 05 ოქტომბრის სხდომი ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2022 წლის 30 სექტემბრის სხდომი ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2022 წლის 01 ივლისის სხდომი ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2022 წლის 30 მაისის სხდომი ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 30 დეკემბრის სხდომის ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 28 ნოემბრის სხდომის ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 29 ოქტომბრის სხდომის ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 13 სექტემბრის სხდომის ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 29 აგვისტოს სხდომის ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 31 ივლისის სხდომის ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 31 მაისის სხდომის ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 30 აპრილის სხდომის ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 02 აპრილის სხდომის ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 27 მარტის სხდომის ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 27 თებერვლის სხდომის ოქმი

მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭოს 2019 წლის 31 იანვრის სხდომის ოქმი