კომისიები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიები

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე ვახტანგ ლორთქიფანიძე

კომისიის წევრები

1.სულხან დუმბაძე

2.ნუგზარ ვანიძე

3. მინდია დიდმანიძე

4. დავით სამნიძე

5.ჯემალ მუსხაჯბა

6.თეიმურაზ დუმბაძე

7.შორენა ცინცაძე

8.მიშა ბოლქვაძე

2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე ილია სირაბიძე

კომისიის წევრები

1. თეიმურაზ შამილაძე

2.დავით სამნიძე

3.ჯამბულ თავართქილაძე

4. გურანდა დოლიძე

5. თამაზ ბერიძე

6. თეიმურაზ დუმბაძე

7. მიშა ბოლქვაძე

8. ლევან ლორთქიფანიძე

9.იოსებ ბოლქვაძე

10.ჯემალ მუსხაჯბა

3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე გურანდა დოლიძე

კომისიის წევრები

1) ხათუნა დიასამიძე;

2) მალხაზ მხეიძე;

3) შორენა ციცაძე;

4) ჯამბულ თავართქილაძე;

5) სულხან დუმბაძე;

6) თეიმურაზ შამილაძე;

7) მალხაზ ბალაძე;

8)მურად გორგაძე;

4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე იოსებ ბოლქვაძე

კომისიის წევრები

1) ლეილა ცინცაძე;

2) ქენან კახიძე;

3) ილია სირაბიძე

4) ნუგზარ ვანიძე;

5) ხათუნა დიასამიძე;

6) ვახტანგ ლორთქიფანიძე;

7) მალხაზ მხეიძე;

8) ბადრი ცინცქილაძე;

5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე მინდია დიდმანიძე

კომისიის წევრები

1) მალხაზ ბალაძე;

2) ბადრი ცინცქილაძე;

3) ლეილა ცინცაძე;

4) თამაზ ბერიძე.

5) მურად გორგაძე;