კომისიები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიები

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე ედნარ ფუტკარაძე

კომისიის წევრები

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის წევრები:

  1. ედნარ ფუტკარაძე
  2. მალხაზ სალვარიძე
  3. გიორგი კახიძე
  4. დავით სამნიძე
  5. ვახტანგ ლორთქიფანიძე
  6. ხათუნა დიასამიძე
  7. მერაბ ვარშალომიძე
  8. მალხაზ თავდგირიძე

2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია

თავმჯდომარე ელიზბარ ზოიძე

კომისიის წევრები

1)ელიზბარ ზოიძე;
2) ედნარ ფუტკარაძე;
3) გურანდა დოლიძე;
4) რამაზ თავდგირიძე;
5) არჩილ მხეიძე;
6) გიორგი კახიძე;
7) რამაზ ქავთარძე;
8)მამუკა ჯევაიში;
9)მინდია დიასამიძე.

3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე გურანდა დოლიძე

კომისიის წევრები

1.გურანდა დოლიძე

2.არჩილ მხეიძე

3.ელიზბარ ზოიძე

4.დავით სამნიძე

5.შოთა ფუტკარაძე

6.ნესტან დიდმანიძე

7.ნარგიზ ბერიძე

8.თამარ თედორაძე

4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე გოჩა ლორთქიფანიძე

კომისიის წევრები

1. გოჩა ლორთქიფანიძე

2.მალხაზ სალვარიძე

3.ვახტანგ ლორთქიფანიძე

4.რამაზ თავდგირიძე

5.რამაზ ფევაძე

6.გია ცისკარაძე

7.მალხაზ თავდგირიძე

8.მამუკა ჯევაიში

5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე ხათუნა დიასამიძე

კომისიის წევრები

1.ხათუნა დიასამიძე

2.გია ცისკარაძე

3.შოთა ფუტკარაძე

4.ნესტან დიდმანიძე

5.გოჩა ლორთქიფანიძე

6. ირაკლი ჩხეიძე

7.ნარგიზ ბერიძე