დამეგობრებული ქალაქები

საქართველო - სომხეთი

ხელშეკრულება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისა და ქალაქ სპიტაკის დაძმობილების შესახებ

მიზანი:

ქართვლელი და სომეხი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი კეთიმნეზობლური ურთიერთობების გაღრმავებისა და განვითარების მიზნით გამოთქვამენ მზადყოფნას და დაინტერესებას სპიტაკისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაძმობილებისათვის

ხელშეკრულება ითვალისწინებს:

  • კულტურის, სპორტის,განათლების, ტურიზმის, ჯანდაცვის სფეროში თანამშრომლობას.
  • ურთიერთსასარგებლო ეკონომიკური პროექტების შემუშავებას და რეალიზაციას, ერთობლივი საწარმოების შექმნას.
  • ინფორმაციების გაცვლასა და გამოცდილების გაზიარებას.

ხელშეკრულება ხელმოწერიალია 2007 წლის 21 სექტემბერს.

საქართველო - უკრაინა

ხელშეკრულება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისა და უკრაინის ქალაქ გუსიატინთან დამეგობრების შესახებ.

მიზანი:

ქართვლელი და უკრაინელი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი კეთიმნეზობლური ურთიერთობების გაღრმავებისა და განვითარების მიზნით, გამოთქვამენ მზადყოფნას და დაინტერესებას გუსიატინთან და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დამეგობრებისთვის.

ხელშეკრულება ითვალისწინებს:

  • კულტურის, სპორტის,განათლების, ტურიზმის, ჯანდაცვის სფეროში თანამშრომლობას.
  • ურთიერთსასარგებლო ეკონომიკური პროექტების შემუშავებას და რეალიზაციას, ერთობლივი საწარმოების შექმნას.
  • ინფორმაციების გაცვლასა და გამოცდილების გაზიარებას.

ხელშეკრულება ხელმოწერიალია 2018 წლის 26 დეკემბერს.