აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღე

აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღე
აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღე
აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღე
აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღე

???????????? აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გაიმართა აქტივობები.
მერიის სააქტო დარბაზში კი გაიმართა შეხვედრა სპეც. მასწავლებლებთან და ფსიქოლოგებთან, სადაც მოწვეული იყო კლინიკური ფსიქოლოგი დარინა დუმბაძე. შეხვედრაზე ისაუბრეს აუტიზმის ცნობადობაზე, არსებულ გამოწვევებზე და მუშაობის სპეციფიკაზე.