ადმინისტრაციულ - ტერიტორიული დაყოფა

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მართვის ოპტიმიზაციისა და მოსახლეობის საზოგადოებრივი უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულები. მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია 11 ადმინისტრაციული ერთეული და მათში შემავალი 64 სოფელი. მუნიციპალიტეტის ადმინსიტრაციული ცენტრი მდებარეობს ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა №23.

ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებია:

1. მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეული;

2. ორთაბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული;

3. ახალშენის ადმინისტრაციული ერთეული;

4. ფერიის ადმინისტრაციული ერთეული; 

5. შარაბიძეების ადმინისტრაციული ერთეული; 

6. თხილნარის ადმინისტრაციული ერთეული; 

7. ჭარნალის ადმინისტრაციული ერთეული;

8. სარფის ადმინისტრაციული ერთეული;

9. მაჭახლის ადმინისტრაციული ერთეული;

10. კირნათის ადმინისტრაციული ერთეული;

11. აჭარისწყლის ადმინისტრაციული ერთეული.