ადმინისტრაციული ერთეულები

                            მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში

მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეული
მერის წარმომადგენელი  ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი გულნაზი ღლონტი 577383751

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ალი მიქელაძე სოფ.მახინჯაურში 577751266

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ვაჟა ცინცაძე შუა მახინჯაურში 599513833

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

გენად კომახიძე სოფელ განთიადში 577938126
ორთაბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

როსტომ ფაღავა 577024162

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

თამაზ ხალვაში სოფ. წინსვლა 599851486

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ავთანდილ ტარიელაძე სოფ. კაპრეშუმი 599161539

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

რამაზ ბაკურიძე სოფ. აგარა-ყოროლისთავი 577112161

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ზია ჩახვაძე სოფ. ორთაბათუმი-მასაურა 599851640

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

გელა ცინცქილაძე სოფ. ქვ.სალიბაური სალიბაური 577023248
ახალშენის ადმინისტრაციული ერთეული
მერის წარმომადგენელი  ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ლევან ტარიელაძე  593900024

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

მერაბ მგელაძე სოფელი ახალშენი 599851465

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ირმა თავართქილაძე სოფ. ზ.ახალშენი ხე-ღრუ 577465901

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

თენგიზ იაკობაძე სოფელი განახლება 577937946

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ზურაბ ბერიძე სოფ. ქვ.სამება და სამება 577937948
ჭარნალის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ნუგზარ აბაშიძე 595958708

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

მამუკა საგინაძე სოფ. ზედა ჭარნალი 577402837

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

თეა თედორაძე სოფ. ახალსოფელი ავგია 577403087

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ნანა ფუტკარაძე სოფ. ჭარნალი 558861212
ფერიის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ალექსანდრე აბაშიძე 593235757

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ზაზა ცეცხლაძე სოფელი ფერია 599851578

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

რევაზ ესერიძე სოფელი ახალშენის მეურნეობა 577023498

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

 სოფელი მნათობი
შარაბიძეების ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

მალხაზ დიასამიძე 599851559

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ჩავლეიშვილი გოჩა სოფელი მახვილაური და შარაბიძეები 577937917

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

თამაზ დუმბაძე სოფელი ზანაქიძეები 599851557

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

როსტომ თავდგირიძე სოფელი ხელვაჩაური 599851566

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

 როლანდ ქავთარაძე სოფელი ერგე და ზედა ერგე 595084895

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ჯამბულ ყულეჯიშვილი სოფელი ქვედა და ზედა ჯოჭო 599851564
თხილნარის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ომარ დუმბაძე 558280303

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ხასან კაზეიშვილი სოფელი მახო და სიმონეთი 599851627

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ნოდარ ცინცაძე სოფელი აგარა, ზედა თხილნარი და მურმანეთი 599851623

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

მერაბ სარჯველაძე სოფელი თხილნარი და ომბოლო 577023496
აჭარისწყლის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ნოდარ იაკობაძე 599851440

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

თამუნა საითაძე სოფელი კიბე და კაპნისთავი 557 412516

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

მერდი ევგენიძე სოფელი აჭარისწყალი და მაღლაკონი 577078878

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ვაჟა სურმანიძე მაჭახლისპირი, ხერთვისი და მირვეთი 558831212
მაჭახელას ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

გელა მალაყმაძე 599457341

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ოთარ მსხალაძე სოფელიქედქედი და სინდიეთი 599851567

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

მურად მალაყმაძე სოფელი ჩიქუნეთი, ზედა და ქვედა ქოქოლეთი 577023793

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

სულხან ფარტენაძე აჭარისაღმართი,სკურდიდი,ცხემლარა 577362586

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

მამუკა თურმანიძე ქვედა და ზედა ჩხუტუნეთი 599851572
კირნათის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ელზა ლასტაკანიძე 577405387

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

 მაია გაბიტაძე სოფელი კირნათი და კობალეთი 577975000

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

რომან გაბიტაძე გვარა, შუშანეთი და ზედა კირნათი 577362581

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

ილიას დიდმანიძე სოფელი მარადიდი და ძაბლავეთი 577402395
სარფის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

აბდულ კახიძე 577023795

მერის წარმომადგენელი ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

როინ კახიძე სოფელი სარფი 577024317