ადმინისტრაციული ერთეულები

                            მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში

მახინჯაურის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი გულნაზი ღლონტი 599851556
უმცროსი სპეციალისტი ალი მიქელაძე სოფ.მახინჯაურში 577751266
უმცროსი სპეციალისტი ვაჟა ცინცაძე შუა მახინჯაურში 599513833
უმცროსი სპეციალისტი გურამ წუწუნავა სოფ.განთიადში 558510203
ორთაბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი როსტომ ფაღავა 577024162
უმცროსი სპეციალისტი თამაზ ხალვაში სოფ. წინსვლა 599851486
უმცროსი სპეციალისტი ავთო ტარიელაძე სოფ. კაპრეშუმი 599161539
უმცროსი სპეციალისტი სულხან ქიქავა სოფ. აგარა-ყოროლისთავი 551989800
უმცროსი სპეციალისტი ზია ჩახვაძე სოფ. ორთაბათუმი-მასაურა 599851640
უმცროსი სპეციალისტი გელა ცინცქილაძე სოფ. ქვ.სალიბაური სალიბაური 577023248
ახალშენის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი ანზორ კახიძე 593060905
უმცროსი სპეციალისტი ილია კურცხალიძე სოფ. ახალშენი 595006247
უმცროსი სპეციალისტი ირმა თავართქილაძე სოფ. ზ.ახალშენი ხე-ღრუ 577465901
უმცროსი სპეციალისტი დავით წითელაძე სოფ.განახლება 599851468
უმცროსი სპეციალისტი მერაბ მგელაძე სოფ. ქვ.სამება და სამება 599851465
ჭარნალის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი ნუგზარ აბაშიძე 595958708
უმცროსი სპეციალისტი ანზორ დავითაძე სოფ. ზედა ჭარნალი 599851542
უმცროსი სპეციალისტი რეზო სურმანიძე სოფ. ახალსოფელი ავგია 599851543
უმცროსი სპეციალისტი დომენტი ფუტკარაძე სოფ. ჭარნალი 599851541
ფერიის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი ბეგლარ აბაშიძე 595004627
უმცროსი სპეციალისტი გელა ხაბაძე სოფ. მნათობი 593732020
უმცროსი სპეციალისტი რევაზ ესერიძე სოფ. ფერია 577023498
უმცროსი სპეციალისტი (ვაკანტური)  მეურნეობა 599851614
შარაბიძეების ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი მალხაზ დიასამიძე 599851559
უმცროსი სპეციალისტი შალვა ზაქარაძე სოფ. მახვილაური და შარაბიძეები 595003251
უმცროსი სპეციალისტი თამაზ დუმბაძე ცოფ. ზანაქიძეები 599851557
უმცროსი სპეციალისტი როსტომ თავდგირიძე სოფ. ხელვაჩაური 599851566
უმცროსი სპეციალისტი ნადიმ ბოლქვაძე სოფ. ერგე და ზედა ერგე 555359272
უმცროსი სპეციალისტი ჯამბულ ყულეჯიშვილი სოფ. ქვ. და ზ. ჯოჭო 599851564
თხილნარის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი თამაზ წულუკიძე 577023519
უმცროსი სპეციალისტი ხასან კაზეიშვილი სოფ. მახო და სიმონეთი 599851627
უმცროსი სპეციალისტი ნოდარ ცინცაძე სოფ. აგარა, ზ. თხილნარი და მურმანეთი 599851623
უმცროსი სპეციალისტი მერაბ სარჯველაძე სოფ. თხილნარი და ომბოლო 577023496
აჭარისწყლის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი მურმან ცისკარაძე 595004128
უმცროსი სპეციალისტი ოთარ ბერიძე სოფ. კიბესა და კაპნისთავში 558540594
უმცროსი სპეციალისტი ნოდარ იაკობაძე სოფ. აჭარისწყალი და მაღლაკონი 599851440
უმცროსი სპეციალისტი თემურ დიასამიძე მაჭახლისპირი, ხერთვისი და მირვეთი 595004294
მაჭახელას ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი გელა მალაყმაძე 599457341
უმცროსი სპეციალისტი ოთარ მსხალაძე სოფ. ქედქედი და სინდიეთი 599851567
უმცროსი სპეციალისტი მურად მალაყმაძე სოფ. ჩიქუნეთი, ზ. და ქვ.ქოქოლეთი 593228495
უმცროსი სპეციალისტი სულხან ფარტენაძე აჭარისაღმართი,სკურდიდი,ცხემლარა 555479581
უმცროსი სპეციალისტი მამუკა თურმანიძე ქვ. და ზედა ჩხუტუნეთი 599851572
კირნათის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი ხასან კახაბერიძე 599851435
უმცროსი სპეციალისტი ზურაბ ცინცაძე სოფ. კირნათი და კობალეთი 595670866
უმცროსი სპეციალისტი რომან გაბიტაძე გვარა, შუშანეთი და ზ. კირნათი 599851436
უმცროსი სპეციალისტი თემურ დიდმანიძე სოფ. მარადიდი და ძაბლავეთი 595004628
სარფის ადმინისტრაციული ერთეული
უფროსი სპეციალისტი აბდულ კახიძე 577023795
უმცროსი სპეციალისტი როინ კახიძე სოფ.სარფი 577024317