ტრენინგი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო

ტრენინგი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზში ა(ა)იპ საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს ორგანიზებით მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და წარმომადგენლებისათვის გაიმართა ტრენინგი თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების ჯეროვნად შესრულების შესახებ. 
შეხვედრაზე განიხილეს არსებული კანონმდებლობა, პრაქტიკაში გამოვლენილი ხარვეზები და რეკომენდაციები.
მსგავსი ტრენინგი აღნიშნული ორგანიზაციის მიერ უკვე მეორე წელია იმართება აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტებისათვის.