სტუდენტური პროგრამა ხელვაჩაურში

სტუდენტური პროგრამა ხელვაჩაურში

სტუდენტური წახალისების პროგრამის ფარგლებში განაცხადებების მიღების ვადა იწურება 2018 წლის 31 აგვისტოს!