სოფლის ექიმებს მაღალი გამავლობის ავტომანქანები გადაეცათ

სოფლის ექიმებს მაღალი გამავლობის ავტომანქანები გადაეცათ

   ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების სოფლის ექიმებს მაღალი გამავლობის ავტომანქანები გადასცა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ „სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობის“ პროგრამის ფარგლებში. 
პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა ცხრა ავტომანქანა. აქედან ხუთი ქობულეთის, ხოლო ოთხი ხელვაჩაურის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის. აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში პჯდ ცენტრების ავტოპარკის შევსება სამინისტროს 2017 წლის პროგრამის ფარგლებში დასრულდება.
   2014 წელს სამინისტრომ მაღალი გამავლობის 21 ავტომაქანა ხულოს, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტების პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებს, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) თანადაფინასებით შეუსყიდა და გადასცა.
   ღონისძიებას ესწრებოდნენ - აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან - ფატი ხალვაში, კობა ნაკაიძე და ილო ნაკაშიძე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრები - მერაბ კარანაძე, გიორგი რომანაძე და გიორგი მანველიძე. სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსი თემურ ქარცივაძე, ასევე ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლები ნადიმ ვარშანიძე და სულხან ევგენიძე.
პროექტში გათვალისწინებულია ადგილობრივი თვითთმართველი ორგანოების ჩართულობა, რომლის თანახმად მუნიციპალიტეტები დაფარავენ ავტომანქანების შენახვის, საწვავის ხარჯებსა და მძღოლის ხელფასს.
   პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ავტომანქანებით აღჭურვა უზრუნველყოფს სოფლის ექიმების მობილობის გაზრდას და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას.
სამინისტროსათვის სოფლის მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის პირველადი სამედიცინო დახმარების მიწოდება პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ამ მიზნით სამინისტრომ 2014 წელს აამოქმედა ახალი პროგრამა, რომელიც ითვალსწინებს სოფლის ექიმების მატერიალურ სტიმულირებას ხელფასის დანამატის დანიშვნით, მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების სოფლის ექიმებისათვის 300 ლარით, ხელვაჩაურის და ქობულეთის სოფლის ექიმებისათვის 150 ლარით.
   სოფლის ექიმებს ანაზღარება 30 %-ით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომაც გაუზარდა. ისინი ასევე მარაგდებიან ფარმაცევტული პროდუქტებით, სამედიცინო დანიშნულების საგნებით, სააღრიცხვო ბარათებით და საკანცელარიო ნივთებით. ასევე გაიზარდა მათი ანაზღაურება მთის კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ.
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 49 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრია.