სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა ჩატარდა

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა ჩატარდა

დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა ჩატარდა.
სხდომაზე შუამდგომლობის შესახებ იმსჯელეს, რომლის თანახმად„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსა და თვითმმართველ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს შორის ადმინისტრაციული საზღვრები უნდა შეცვალოს.
სამუშაო ჯგუფის მიერ შესწავლილი იქნა შემოსაერთებელ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა სოციალური მდგომარეობა. ეთხოვა ხელვაჩაურის მერიას კარტოგრაფიული რუკების შედგენა პარალელურ რეჟიმში დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ გამოიკითხა შემოსაერთებელ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.