საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა

საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა. ანალოგიური სხდომები თვეში რამდენჯერ ტარდება.