სახანძრო უსაფრთხოების საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სახანძრო უსაფრთხოების საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრი ინგა შამილიშვილი, აჭარის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს აჭარის დეპარტამენტის უფროსი თენგიზ ცისკარაძე და მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელი პირები, ხელვაჩაურის მერიის თანამშრომლებს, საბავშვო ბაღის დირექტორებს, საჯარო და კერძო სკოლების დირექტორებს შეხვდნენ.

  შეხვედრის მიზანს რეგიონის სკოლებში არსებული მდგომარეობის შეფასება, სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და უსაფრთხოების მიმართულებით მდგომარეობის გააუმჯობესება წარმოადგენდა. 
  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა ინგა შამილიშვილმა აღნიშნა, რომ განათლების ფონდი/ ბათუმის მასწავლებლის სახლი ახორციელებს ტრენინგ-მოდულს,რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მასწავლებლის მომზადება, რათა შეძლონ ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული რისკის შემცირებაში წვლილის შეტანა, ჩაატარონ რეგულარული სიმულაციები მოსწავლეებისათვის შესაბამისი უნარ-ჩვევის გამოსამუშავებლად და მოამზადონ საჭირო მასალა საგანგებო სიტუაციისათვის.