მუნიციპალიტეტმა ერთჯერადი სტიპენდია 29 სტუდენტს გადასცა

მუნიციპალიტეტმა ერთჯერადი სტიპენდია 29 სტუდენტს გადასცა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიამ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაკალავრის საფეხურზე მყოფი სტუდენტები ერთჯერადი სტიპენდიით კიდევ ერთხელ დააფინანსა. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 29 სტუდენტმაა დააკმაყოფილა ის
კრიტერიუმები, რომელიც სპეიალურად შექმნილმა კომისიამ შეისწავლა. შესაბამისად სტუდენტებს 500 ლარის ოდენობით ფულადი თანხა ჩაერიცხებათ.

იხილეთ სტუდენტთა სია