,'მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ სტატუსი კიდევ 20 მოქალაქემ მიიღო

,'მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ სტატუსი კიდევ 20 მოქალაქემ მიიღო

საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ“ 2018 წლის 28 თებერვალს რიგით N20 სხდომაზე განიხილა 20 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერმა 2018 წლის 28 თებერვალს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე.

N სახელი გვარი მისამართი ბრძანების N  
1 ჯიმშერ ბასილაძე ს. ჩიქუნეთი 438  
2 ზაირა ნაგერვაძე ს. ზედა ჩხუტუნეთი 439  
3 თამაზ ბასილაძე ს. ჩიქუნეთი 440  
4 გუგული ქოქოლაძე ს. ქოქოლეთი 441  
5 გივი ფუტკარაძე ს. ზედა ჩხუტუნეთი 442  
6 რევაზ ნაგერვაძე ს. ზედა ჩხუტუნეთი 443  
7 ფრიდონ კირკიტაძე ს. ქვედა ქოქოლეთი 444  
8 შუქრი გორაძე ს. ჩიქუნეთი 445  
9 ნადია არჯევანიძე ს. ქედქედი 446  
10 ირმა არჯევანიძე ს. ქედქედი 447  
11 გიორგი ქონდარიძე ს. ქედქედი 448  
12 კობა ქოქოლაძე ს. აჭარისაღმართი 449  
13 რიზალ არჯევანიძე ს. ქედქედი 450  
14 ნაზი კირკიტაძე ს. ქვედა ქოქოლეთი 451  
15 მამუკა ბასილაძე ს. ჩიქუნეთი 452  
16 აკაკი ნაგერვაძე ს. ზედა ჩხუტუნეთი 453  
17 ზაურ არჯევანიძე ს. ქედქედი 454  
18 ამირან აბესლამიძე ს. აჭარისაღმართი 455  
19 მაია არჯევანიძე ს. ქედქედი 456  
20 მავლინა ხოზრევანიძე ს. ქედქედი 457