,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ“ 2017 წლის 8 სექტემბერს განიხილა 27 მოქალაქის განცხადება

,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა   სტატუსის მართვის საბჭომ“  2017 წლის 8 სექტემბერს განიხილა 27 მოქალაქის განცხადება

   საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა   სტატუსის მართვის საბჭომ“  2017 წლის 8 სექტემბერს განიხილა 27 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა 2017 წლის 12 სექტემბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

 

რიგითი ნომერი

სახელი

გვარი

სოფელი

 

ბრძანების N

 
 

1

ლეილა

კირკიტაძე

ჩიქუნეთი

 

N1155.  12.09.2017წ

 

2

დიანა

ფუტკარაძე

ჩიქუნეთი

 

N1156.  12.09.2017წ

 

3

თუნთულ

ქოქოლაძე

ქვ. ქოქოლეთი

 

N1157.  12.09.2017წ

 

4

თეიმურაზ

გორაძე

ჩიქუნეთი

 

N1158.  12.09.2017წ

 

5

გივი

ქოქოლაძე

ქვ. ქოქოლეთი

 

N1159.  12.09.2017წ

 

6

ნონა

მელაძე

ქვ. ქოქოლეთი

 

N1160.  12.09.2017წ

 

7

ნაზი

გორაძე

ჩიქუნეთი

 

N1161.  12.09.2017წ

 

8

ნიკოლოზ

გორაძე

ჩიქუნეთი

 

N1162.  12.09.2017წ

 

9

ალიოშა

ბასილაძე

ჩიქუნეთი

 

N1163.  12.09.2017წ

 

10

გიორგი

ბასილაძე

ჩიქუნეთი

 

N1164.  12.09.2017წ

 

11

ნანა

ბასილაძე

ჩიქუნეთი

 

N1165.  12.09.2017წ

 

12

თამილა

ბერიძე

ჩიქუნეთი

 

N1166.  12.09.2017წ

 

13

მარინე

ჭელიძე

ჩიქუნეთი

 

N1167.  12.09.2017წ

 

14

თამილა

საფარიძე

ჩიქუნეთი

 

N1169.  12.09.2017წ

 

15

ნანული

კახიძე

ქოქოლეთი

 

N1173.  12.09.2017წ

 

16

გულნარა

არჯევანიძე

ჩიქუნეთი

 

N1175.  12.09.2017წ

 

17

გიორგი

ქოქოლაძე

ქვ. ქოქოლეთი

 

N1176.  12.09.2017წ

 

18

შოთა

კირკიტაძე

ჩიქუნეთი

 

N1177.  12.09.2017წ

 

19

თემურ

ბასილაძე

ჩიქუნეთი

 

N1178.  12.09.2017წ

 

20

ზაქრო

ბასილაძე

ზ. ჩხუტუნეთი

 

N1179.  12.09.2017წ

 

21

იამზე

ციციანი

ჩიქუნეთი

 

N1180.  12.09.2017წ

 

22

გულნარა

ავალიძე

ჩიქუნეთი

 

N1181.  12.09.2017წ

 

23

ნებული

შაშიკაძე

ჩიქუნეთი

 

N1182.  12.09.2017წ

 

24

ხენიფე

გორაძე

ჩიქუნეთი

 

N1183.  12.09.2017წ

 

25

მზევინარ

ქავთარაძე

ჩიქუნეთი

 

N1184.  12.09.2017წ

 

26

ფრიდონ

გორაძე

ჩიქუნეთი

 

N1185.  12.09.2017წ

 

27

მზიანა

ბასილაძე

ჩიქუნეთი

 

N1186.  12.09.2017წ