მაჭახლის ხეობაში მცხოვრებ კიდევ 20 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

მაჭახლის ხეობაში მცხოვრებ კიდევ 20 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ“ 2018 წლის 29 მარტს რიგით N21 სხდომაზე განიხილა 20 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერმა 2018 წლის 29 მარტს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

სახელი გვარი მისამართი ბრძანების N
ჟუჟუნა ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი 625
ფრიდონ ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი 626
ნინო გვიანიძე ზედა ჩხუტუნეთი 619
ემინე ქოქოლაძე ზედა ჩხუტუნეთი 620
მზიური შარაძე აჭარისაღმართი 621
გურგენ ფარტენაძე აჭარისაღმართი 622
მაყვალა ხინკილაძე ჩიქუნეთი 623
ელდარ ხინკილაძე ჩიქუნეთი 624
ლამზირა მსხალაძე ჩიქუნეთი 611
გიორგი ტარიელაძე აჭარისაღმართი 612
ნარგიზ ჭანიძე ქვედა ქოქოლეთი 615
თემურ ქოქოლაძე ქვედა ქოქოლეთი 616
ანუკი ფერსელიძე აჭარისაღმართი 617
რამაზ ფუტკარაძე ზედა ჩხუტუნეთი 618
ნინო ფერსელიძე აჭარისაღმართი 614
მალხაზ სალვარიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 613
გელა ქოქოლაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 610
ვარდო გორაძე ჩიქუნეთი 609
ისრაფილ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 608
გული გაბიტაძე ჩიქუნეთი 607