კონკურსი საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად 7 პოზიციაზე ღია კონკურსი გამოცხადდა. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია სრულწლოვან მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ სახელმწიფო ენას და აკმაყოფილებენ ვაკანტური საშტატო ერთეულის მიმართ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით საკონკურსო პირობებით წამოყენებულ მოთხოვნებს.
კონკურსში მონაწილეობის მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ გვერდზე (www.hr.gov.ge) და გააკეთონ განაცხადები სასურველ პოზიციაზე. ვაკანტური თანამდებობების სია იხილეთ ბმულზე.