ხელვაჩაურში მცხოვრებ 68 მოქალაქეს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი მიენიჭა

ხელვაჩაურში მცხოვრებ 68 მოქალაქეს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი მიენიჭა

საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ“ 2017 წლის 29 დეკემბერს რიგით N18 სხდომაზე განიხილა 68 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერმა 2018 წლის 08 იანვარს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

 N მაძიებლის სახელი მაძიებლის გვარი მაძიებლის მისამართი ბრძანების ნომერი
1 რომან მალაყმაძე ჩიქუნეთი 9
2 ზებურ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 10
3 მურად კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 11
4 ანზორ ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი 12
5 გურამ მსხალაძე ქედქედი 13
6 მზია ქობულაძე ზედა ჩხუტუნეთი 14
7 რუსლან ფუტკარაძე ზედა ჩხუტუნეთი 15
8 ირინე ფუტკარაძე ზედა ჩხუტუნეთი 16
9 ლია როდინაძე ზედა ჩხუტუნეთი 17
10 გურამი გვიანიძე ქედქედი 18
11 არჩილ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 19
12 ციალა მორთულაძე ჩიქუნეთი 20
13 მუხრან გვიანიძე ქედქედი 21
14 გურამ ქონდარიძე ქედქედი 22
15 მონიკა მალაყმაძე ჩიქუნეთი 23
16 ირმა გვიანიძე ქედქედი 24
17 ნარგიზ კირკიტაძე ცხემლარა 25
18 იაშა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 26
19 მანანა კირკიტაძე ჩიქუნეთი 27
20 ალექსანდრე არჯევანიძე ქედქედი 28
21 გოჩა არჯევანიძე ქედქედი 29
22 სულხან არჯევანიძე ქედქედი 30
23 ინგა არჯევანიძე ქედქედი 31
24 მედეა არჯევანიძე ქედქედი 32
25 მალხაზ ხინკილაძე ჩიქუნეთი 33
26 დარინა ტარიელაძე აჭარისაღმართი 34
27 ზურაბ ქონდარიძე ქედქედი 35
28 თემურ მსხალაძე ქედქედი 36
29 ეკა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 37
30 ვახტანგ შაშიკაძე ქედქედი 38
31 მამუკა პირპილაძე ქედქედი 39
32 ლევან სალვარიძე ცხემლარა 40
33 თინათინ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 41
34 მალხაზ ქონდარიძე ქედქედი 42
35 იანა ქავთარაძე სკურდიდი 43
36 გულიკო მალაყმაძე აჭარისაღმართი 44
37 მამუკა მალაყმაძე ქედქედი 45
38 დავით ქავთარაძე ზედა ჩხუტუნეთი 46
39 ვაჟა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 47
40 ანა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 48
41 ნუკრი მალაყმაძე ჩიქუნეთი 49
42 მერი შაშიკაძე ქედქედი 50
43 ვახტანგ მსხალაძე ქედქედი 51
44 ნესტან ზაქარაძე სინდიეთი 52
45 მალვინა სირბილაძე ზედა ჩხუტუნეთი 53
46 უშანგი მსხალაძე ქედქედი 54
47 მილანა მალაყმაძე ქედქედი 55
48 გიორგი ქოქოლაძე ქოქოლეთი 56
49 თამაზ ზაქარაძე ქედქედი 57
50 ციური ზაქარაძე ქედქედი 58
51 თომა არჯევანიძე ქედქედი 59
52 გურამ მოფინაძე აჭარისაღმართი 60
53 ვახტანგ ზაქარაძე სინდიეთი 61
54 დავით გორაძე ჩიქუნეთი 62
55 ზაირა ჩხიკვაძე აჭარისაღმართი 63
56 თენგიზ მორთულაძე აჭარისაღმართი 64
57 დავით დემურაძე აჭარისაღმართი 65
58 ანზორ ხინკილაძე ქედქედი 66
59 თორნიკე მალაყმაძე ჩიქუნეთი 67
60 მამუკა მსხალაძე ქედქედი 68
61 სალიტა არჯევანიძე ქედქედი 69
62 ფადიმე არჯევანიძე ქედქედი 70
63 ზაურ ნაგერვაძე ცხემლარა 71
64 რეზო ქოქოლაძე ქვედა ქოქოლეთი 72
65 როლანდ არჯევანიძე ქედქედი 73
66 ირაკლი ხაბაძე ქედქედი 74
67 გულნარა სალვარიძე ცხემლარა 75
68 ანზორ სალვარიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 76