ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ კიდევ 59 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ კიდევ 59 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს თავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ“ 2017 წლის 03 ნოემბერს რიგით N15 სხდომაზე განიხილა 59 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ 2017 წლის 07 ნოემბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

 N  სახელი გვარი სოფელი ბრძანების ნომერი
1 თემურ აბესლამიძე აჭარისაღმართი 2210
2 ვლადიმერ მალაყმაძე ქედქედი 2211
3 მზიური ქოქოლაძე აჭარისაღმართი 2212
4 ნოდარ აბაშიძე ცხემლარა 2213
5 გულნარა ჯაყელი ქვედა ჩხუტუნეთი 2214
6 ინდირა ხოზრევანიძე ჩიქუნეთი 2215
7 ხასან ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2216
8 ხატიჯე ხინკილაძე ქედქედი 2217
9 გოჩა ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2218
10 ცისანა ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2219
11 თემურ ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2220
12 ენვერ ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2221
13 მირანდა შაშიკაძე ქედქედი 2222
14 თეიმურაზ შაშიკაძე ქედქედი 2223
15 მზიური შაშიკაძე ქედქედი 2224
16 ნინიკო კოსოლიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2225
17 დავით მალაყმაძე ქედქედი 2226
18 ასმათ გვიანიძე ქედქედი 2227
19 ვახტანგ გვიანიძე ქედქედი 2228
20 ნინო გვიანიძე ქედქედი 2229
21 ჯიმშერ მსხალაძე ქედქედი 2230
22 ავთანდილ მსხალაძე ქედქედი 2231
23 ვარლამ მორთულაძე აჭარისაღმართი 2232
24 დავით დიდიძე აჭარისაღმართი 2233
25 გელა დუმბაძე ქედქედი 2234
26 რამაზ შალიკაძე ქედქედი 2235
27 როინ შალიკაძე ქედქედი 2236
28 ენვერ ბასილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2237
29 ნანული ფუტკარაძე აჭარისაღმართი 2238
30 გულნარა კირკიტაძე ჩიქუნეთი 2239
31 რომან მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2240
32 მარინე ქონდარიძე ქედქედი 2242
33 გულნარა ლორთქიფანიძე ზედა ჩხუტუნეთი 2243
34 მალხაზ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 2244
35 ზაზა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 2245
36 ილია ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2246
37 თამილა ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2247
38 გული ქათამაძე აჭარისაღმართი 2248
39 ამირან ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2250
40 თენგიზ ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2251
41 ნელი ნაგერვაძე აჭარისაღმართი 2252
42 სულიკო შაშიკაძე ქედქედი 2253
43 სოფიო მსხალაძე ქედქედი 2254
44 მერაბ მოფინაძე აჭარისაღმართი 2255
45 თენგიზ სალვარიძე ცხემლარა 2256
46 მერიკო მოფინაძე აჭარისაღმართი 2257
47 თემურ ბასილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2258
48 მურმან მოფინაძე აჭარისაღმართი 2259
49 ლიანა დოლიძე აჭარისაღმართი 2260
50 ლალი მოფინაძე აჭარისაღმართი 2261
51 ზეინაბ არჯევანიძე აჭარისაღმართი 2262
52 ნოდარ კახიძე აჭარისაღმართი 2263
53 ნაზიკო კახიძე აჭარისაღმართი 2264
54 გენადი ქოქოლაძე ქოქოლეთი 2265
55 ნანა ლომინაძე ქედქედი 2266
56 ნადია ლომინაძე აჭარისაღმართი 2267
57 ზურაბ დუმბაძე ქედქედი 2268
58 შოთა დუმბაძე ქედქედი 2269
59 მეგი კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2270